Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Dytiscidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Agabinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Agabinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agabusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Gaurodytessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agabus (Gaurodytes) paludosus (Fabricius, 1801)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1000322    taxon code: 617
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Agabus paludosus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 101
 • Publications: 53
 • Collections: 5
 • Publication authors: 48
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozpowszechniony prawie w całej Europie z wyjątkiem jej skrajnych północnych i południowych części, wykazywany nadto z Syberii i Kaukazu. Występuje głównie w wodach płynących, w miejscach o słabym prądzie i zarośniętych przez roślinność błotną lub wodną.

Illustrations
... browse
Agabus
paludosus
External data sources