Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Agonum — subordinate taxa:
Taxon count: 17
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Platyninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agonumgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agonumsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agonum (Agonum) dolens (C.R. Sahlberg, 1827)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1003303    taxon code: 331
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Agonum dolens - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 81
 • Publications: 41
 • Collections: 6
 • Publication authors: 42
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w północno-wschodniej części Europy Środkowej, w północnej Europie i na Syberii. Na północ sięga daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód aż do Kamczatki. W Polsce bardzo rzadko spotykany. Żyje głównie na pobrzeżach większych rzek, niekiedy tylko nad wodami stojącymi, zasiedlając gleby piaszczyste i żwirowiska pokryte warstwą szlamu.

Illustrations
... browse
Agonum
dolens
External data sources