Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agriotinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agriotesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Agriotessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agriotes (Agriotes) obscurus (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015044    taxon code: 2775
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Agriotes obscurus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 399
 • Publications: 131
 • Collections: 12
 • Publication authors: 99
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Szeroko rozpowszechniony gatunek w niemal całej Europie z wyjątkiem jej skrajnej części północnej i południowej, na wschód przez Syberię sięgający aż po kraj Przymorski, Sachalin i Japonię, notowany ponadto z północnych terenów Kazachstanu i Mongolii; zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce rozsiedlony na terenach otwartych w całym kraju prócz wysokich gór. Cykl rozwojowy przebiega podobnie jak u A. lineatus (L.). Larwy żyją w glebach wszelkich typów na terenach nieleśnych; odżywiają się korzeniami roślin, zwłaszcza trawiastych, na łąkach, uprawach rolnych i nieużytkach. Spośród sprężyków uznawany za największego szkodnika roślin uprawnych.

Illustrations
... browse
Agriotes
obscurus
External data sources