Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agriotinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agriotesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Agriotessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agriotes picipennis Bach, 1896
PL
NO
name status: synonym
BioMap ID: 1044283   
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Agriotes picipennis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: KFP regions — minimap
Statistics
 • Records: 7
 • Publications: 3
 • Collections: 2
 • Publication authors: 3
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w zachodniej i środkowej części Europy, docierający na wschód do Ukrainy Zachodniej; notowany poza tym z północnych terenów Hiszpanii i Włoch. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony — przed przeszło 130 laty wykazany z Kłodzka i prawdopodobnie na tej podstawie ogólnikowo ze Śląska. W spisie chrząszczy polskich został umieszczony przez M. Łomnickiego (1913), ale dane, na których oparł się ten autor, odnosiły się do terenu leżącego na wschód od obecnej granicy. Istnieje jednak możliwość znalezienia omawianego gatunku na południu kraju, gdyż jest notowany z Czechosłowacji i Ukraińskiej SRR. Zasiedla świetliste i odroślowe lasy na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich do wysokości około 1200 m n. p. m. Pełny cykl rozwojowy trwa co najmniej dwa lata. Larwa żyje w glebie na miejscach otwartych, zwłaszcza polanach leśnych i łąkach górskich. Stosownie do położenia stanowiska czas pojawu postaci dojrzałej rozciąga się od kwietnia do czerwca, w górach do lipca; chrząszcze są przeważnie poławiane na niskiej roślinności oraz na listowiu i kwiatach krzewów i drzew liściastych.

Illustrations
... browse
Agriotes
pallidulus
External data sources