Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aleocharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aleocharinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aleocharagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Coprocharasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aleochara (Coprochara) bilineata L. Gyllenhal, 1810
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1008127    taxon code: 2393
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Aleochara bilineata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 68
 • Publications: 40
 • Collections: 7
 • Publication authors: 43
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek holarktyczny, w Europie rozmieszczony od najdalszych krańców północnych aż do krajów śródziemnomorskich, przy czym w miarę posuwania się na południe coraz częściej spotykany na obszarach górskich, rzadziej natomiast na nizinach. Wprawdzie brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain, prawdopodobnie jednak występuje w Polsce na całym obszarze oprócz wyższych partii górskich. Występuje pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, gnijącymi grzybami, pod ekskrementami. Larwy rozwijają się jako pasożyty w pupariach muchówek. Z uwagi na niszczenie muchówek szkodliwych w uprawach kapusty, kalafiorów i niektórych roślin okopowych, jest gatunkiem pożytecznym w rolnictwie. Znaczne straty ponosi jednak w wyniku chemicznych zabiegów, stosowanych w celu ochrony roślin — większe niż szkodniki, przeciw którym zabiegi te są wymierzone.

Illustrations
... browse
Aleochara
bilineata
External data sources