Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aleocharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aleocharinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aleocharagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Coprocharasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aleochara (Coprochara) bipustulata (Linnaeus, 1760)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1008134    taxon code: 2394
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Aleochara bipustulata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 137
 • Publications: 33
 • Collections: 10
 • Publication authors: 40
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Szeroko rozmieszczony gatunek holarktyczny, występujący pospolicie w całej Europie. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany ze wszystkich krain, prawdopodobnie występuje na całym obszarze. Zamieszkuje zarówno obszary nizinne, jak i górskie, gdzie dociera do górnej granicy lasu. Gatunek ubikwistyczny, występujący w różnych biotopach pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, opadłym listowiem, ekskrementami, w nawozie i na padlinie. Rozwój larw odbywa się w pupariach muchówek, często wraz z larwami gatunku omówionego poprzednio. Cykl rozwojowy jest bardzo krótki — trwa około miesiąca; w roku występują trzy generacje.

Illustrations
... browse
Aleochara
bipustulata
External data sources