Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Tenebrionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Alleculinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Alleculiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Alleculinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Allecularodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Alleculapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Allecula (Allecula) morio (Fabricius, 1787)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1021414    kod taksonu: 3999
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2008 checklist: D. Iwan
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Allecula morio - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 355
 • Publikacje: 54
 • Kolekcje: 20
 • Autorzy publikacji: 59
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący głównie Europę środkową oraz sąsiadujące z nią obszary, na północ docierający do Danii oraz południowych prowincji Szwecji i Finlandii. W Polsce, choć nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Larwy odbywają rozwój w przegrzybiałym, miękkim drewnie oraz w dziuplach drzew liściastych, gdzie żerują w murszu i wśród nagromadzonych ekskrementów larw chrząszczy drewno- i próchnożernych. W zależności od warunków siedliskowych przepoczwarczenie następuje w czerwcu lub lipcu. Postacie dojrzałe w ciągu dnia prowadzą skryty sposób życia pod odstającą korą i w dziuplach, ukazują się o zmroku i niekiedy w nocy przylatują do źródeł sztucznego światła.

Ilustracje
... przeglądaj
Allecula
morio
Zewnętrzne źródła danych