Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Zabrinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Amarinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Amaragenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Bradytussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Amara putzeysiana Csiki, 1929
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1004141   
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Amara putzeysiana - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 579
 • Publications: 96
 • Collections: 10
 • Publication authors: 94
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Szeroko rozmieszczony gatunek okołobiegunowy, w Ameryce Północnej nie osiąga jednak wschodnich wybrzeży, a na Syberii dochodzi tylko do Leny, rozpowszechniony w całej Europie aż do najdalszych krańców północnych, poza tym wykazywany z Kaukazu i zachodniej części Azji. Występuje prawdopodobnie w całej Polsce prócz wysokich gór. Zasiedla otwarte tereny na różnego typu glebach niezbyt wilgotnych, a nawet suchych i słabo ocienionych. Wykazywany z pól uprawnych, występuje jednak częściej na ugorach, nieużytkach i miejscach ruderalnych.

Illustrations
... browse
Amara
apricaria
External data sources