Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthonominitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anthonomusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Anthomorphussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anthonomus (Anthomorphus) pinivorax Silfverberg, 1977
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046257    taxon code: 5334
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Anthonomus pinivorax - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 120
 • Publications: 53
 • Collections: 8
 • Publication authors: 42
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w niemal całej Europie (nie znany jeszcze z Danii i Wysp Brytyjskich), w Szwecji docierający do koła podbiegunowego. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, z wyjątkiem wyższych partii górskich. Żyje na świerku pospolitym — Picea excelsa (Lam.) Lk., sośnie zwyczajnej — Pinus silvestris L. i sośnie czarnej — P. nigra Arnold. Samice w kwietniu składają jaja głównie w pączki na pędach wierzchołkowych, rzadziej bocznych. Larwy w maju-czerwcu wyżerają całkowicie pączki i budują w czerwcu-lipcu komorę poczwarkową w kokonie utworzonym z ekskrementów larwy, resztek żeru i igieł. Szkody powstałe skutkiem żeru larw występują zwłaszcza na drzewach rosnących na pobrzeżach lasu, przesiekach oraz na drzewach stojących pojedynczo.

Illustrations
... browse
Anthonomus
pinivorax
External data sources