Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Bostrichiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Bostrichoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Dermestidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Megatominaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthreninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anthrenusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Florilinussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anthrenus (Florilinus) museorum (Linnaeus, 1761)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1016460    taxon code: 3015
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: M. Kadej
Data on distribution in Poland
Anthrenus museorum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 153
 • Publications: 50
 • Collections: 12
 • Publication authors: 39
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Szeroko rozprzestrzeniony w całej Holarktyce, docierający w Europie do koła podbiegunowego. W Polsce występuje pospolicie od Bałtyku aż po Tatry. Larwy występują w gniazdach ptaków i ssaków, pod obluźnioną korą drzew, rzadziej w domach mieszkalnych i zabudowaniach gospodarczych. Żerują na wyschniętych trupach bezkręgowców i na odpadkach pochodzenia zwierzęcego. W okresie swego rozwoju linieją 6-10 razy, po przezimowaniu przepoczwarczają się zwykle w kwietniu, a stadium poczwarkowe trwa 9-10 dni. Postacie dojrzałe przebywają okresowo w kwietniu-lipcu na kwiatach, zwłaszcza białych, drzew owocowych, krzewów ogrodowych i roślin baldaszkowatych, gdzie żywią się nektarem i pyłkiem oraz kopulują.

Illustrations
... browse
Anthrenus
museorum
External data sources