Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Aphodiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aphodiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aphodiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aphodiusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Esymussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Aphodius pusillusspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aphodius dechlamydatus Balthasar, 1932
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1013009   
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: A. Byk
Data on distribution in Poland
Aphodius dechlamydatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 287
 • Publications: 49
 • Collections: 10
 • Publication authors: 36
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Pospolity, szeroko rozmieszczony gatunek palearktyczny, na wschód sięgający do Japonii; w Europie na północ docierający do koła podbiegunowego, a na południu występujący głównie na terenach górzystych w strefie subalpejskiej i alpejskiej. W Polsce, choć nie znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla gleby różnych typów; odżywia się ekskrementami krów, owiec i kóz, rzadziej dzikich zwierząt. Postacie dorosłe pojawiają się wczesną wiosną. Żerujące larwy spotyka się w odchodach w czerwcu, przepoczwarczenie następuje w glebie, a nowe pokolenie ukazuje się w lipcu.

Illustrations
... browse
Aphodius
pusillus
pusillus
External data sources