Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Anchicera — subordinate taxa:
Taxon count: 29
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cryptophagidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Atomariinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Atomariinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Atomariagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Anchicerasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Atomaria (Anchicera) apicalis W.F. Erichson, 1846
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1018770    taxon code: 3463
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Atomaria apicalis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 52
 • Publications: 27
 • Collections: 5
 • Publication authors: 28
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Pospolity gatunek, rozprzestrzeniony w całej Europie, notowany nadto z Syberii, Madery, Azorów i Ameryki Północnej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak znany jeszcze z wielu krain. Zasiedla tereny nizinne i górzyste docierając do górnej granicy lasu. Występuje w ciągu całego roku zarówno w pomieszczeniach gospodarczych (stodoły, szopy, obory), jak i na otwartej przestrzeni na polach, łąkach i w zadrzewieniach. Znajdowany w rozkładających się materiałach pochodzenia roślinnego, jak słoma, siano, kora, drewno, opadłe listowie i inne odpadki organiczne.

Illustrations
... browse
Atomaria
apicalis
External data sources