Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Anchicera — subordinate taxa:
Taxon count: 29
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cryptophagidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Atomariinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Atomariinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Atomariagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Anchicerasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Atomaria (Anchicera) testacea J.F. Stephens, 1830
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1018845    taxon code: 3487+5904 (3487b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Atomaria testacea - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 85
 • Publications: 5
 • Collections: 8
 • Publication authors: 9
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 3487: Atomaria ruficornis] Gatunek rozprzestrzeniony w całej Europie aż do najdalszych krańców północnych, notowany też z Maroka. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, nie notowany jednak jeszcze z wielu krain. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, na przeschniętych ekskrementach końskich oraz wśród zawleczonych liści w przedsionkach jam dzikich królików, lisów i borsuków.
[KFP 5904 (3487b): Atomaria testacea] Chociaż omawiany gatunek był opisany już przed przeszło 160 laty z Anglii, poza tym krajem był wszędzie przeoczany i nie notowany w Europie w żadnych lokalnych spisach chrząszczy. Dopiero w uzupełnieniu do katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich (Lohse i Lucht 1992) ogólnikowo zarejestrowano występowanie Atomaria (Anchicera) testacea Steph. w zachodnich i wschodnich Niemczech, Polsce, Czechosłowacji, Austrii, północnej Szwajcarii, wschodniej Francji, krajach Beneluksu, Danii i południowej Szwecji. Obecnie z Polski wykazany z siedmiu krain i należy przypuszczać, że występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Brak danych o bionomii i wymaganiach ekologicznych omawianego gatunku. W Polsce postacie dojrzałe łowiono od kwietnia do listopada, niekiedy w dużej liczbie egzemplarzy, na przykład koło Łochowa 5-14 VII 1995 złowiono — 60, a 23 VII 1996 r. — 35 osobników.

Illustrations
... browse
Atomaria
testacea
External data sources