Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Entiminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Geoneminitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Barynotusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Barynotus obscurus (Fabricius, 1775)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046514    taxon code: 5125
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Barynotus obscurus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 250
 • Publications: 98
 • Collections: 14
 • Publication authors: 74
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej i wschodniej części Europy, docierający na południe do środkowych Włoch, a na północ do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii; zawleczony do Kanady. W Polsce występuje zapewne na całym obszarze, nie jest jednak jeszcze znany z niektórych krain. Zasiedla gleby wilgotne, głównie na terenach otwartych, ale wkracza również na obszary leśne. Poławiany od wczesnej wiosny do października, w dolinach rzek i potoków, w zaroślach, na łąkach, torfowiskach, słonawiskach, polach, miejscach ruderalnych, przydrożach, pobrzeżach lasu i wód. Postacie dojrzałe żerują na liściach i wyrządzają niekiedy szkody w uprawach roślin. Jako rośliny żywicielskie podawane są przez różnych autorów: lucerna siewna — Medicago sativa L., burak zwyczajny — Beta vulgaris L., bób — Vicia faba L., fiołek trójbarwny — Viola tricolor L., koniczyny — Trifolium L., jaskry — Ranunculus L., pierwiosnki — Primula L. i róże — Rosa L. Stadia przedimaginalne i szczegóły bionomii nie są znane.

Illustrations
... browse
Barynotus
obscurus
External data sources