Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bembidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bembidiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Bembidiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Peryphanessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Bembidion deletumspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Bembidion (Peryphanes) deletum deletum J.G. Audinet-Serville, 1821
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1002059    taxon code: 137
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Bembidion deletum deletum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 149
 • Publications: 59
 • Collections: 9
 • Publication authors: 58
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zachodniopalearktyczny, rozmieszczony w Europie aż do koła podbiegunowego, znany poza tym z północnej Afryki, Azji Mniejszej i Kaukazu. Żyje na wilgotnych glebach gliniastych lub piaszczysto-gliniastych, głównie nad brzegami wód płynących, spotykany jednak również na pobrzeżach glinianek, a nawet na obszarach leśnych. W Polsce częstszy na południu kraju, w górach sięga do piętra kosodrzewiny.

Illustrations
... browse
Bembidion
deletum
deletum
External data sources