Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Boridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Borinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Borosgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Boros schneideri (Panzer, 1796)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021840    taxon code: 3940
taxonomy checked: YES
protection form: strict
Polish Red Book: EN
Polish Red List: EN
Habitats Directive: Annex II
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Boros schneideri - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: districts — minimap
Statistics
 • Records: 104
 • Publications: 25
 • Collections: 9
 • Publication authors: 26
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek występujący głównie w północno-wschodniej części Europy sięgający na wschód po Zabajkale, notowany poza tym z Japonii; znany jest również z nielicznych izolowanych stanowisk we wschodniej części Europy środkowej. Występuje lokalnie i wszędzie jest rzadko i sporadycznie poławiany. W Polsce wykazywany z niewielu stanowisk tylko w pięciu krainach. Omawiany gatunek jest zaliczany do reliktów lasów pierwotnych. W związku z intensywną eksploatacją lasów w Europie na wielu stanowiskach wyginął całkowicie, a w innych ostojach grozi mu wymarcie. Bionomia tego gatunku dość dobrze poznana. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Larwy żerują pod odstającą korą pni i gałęzi martwych drzew iglastych i liściastych. Wykazują one skrajne przystosowania do życia pod korą i w szczelinach drewna; przystosowania te są wyrażone bardzo płaską oraz wydłużoną budową ciała. Przepoczwarczenie następuje w lipcu lub sierpniu. Postacie dojrzałe zimują w zmurszałym drewnie, w szczelinach drzewa i pod odstającą korą.

Illustrations
... browse
Boros
schneideri
Photos
... browse
Boros
schneideri
External data sources