Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Carabinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Carabinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Carabusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Morphocarabussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Carabus polonicus M.A. Łomnicki, 1886
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1043020   
taxonomy checked: YES
protection form: partial
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Carabus polonicus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: districts — minimap
Statistics
 • Records: 65
 • Publications: 28
 • Collections: 2
 • Publication authors: 27
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Podgatunek znany poza Polską tylko z Ukraińskiej SRR; stanowisko ze Śląska należy prawdopodobnie odnieść do ssp preysleri Duft. Występuje na otwartych miejscach pod kamieniami, często na uprawnych polach pod grudami gleby, na miedzach, podczas żniw pod snopami zbóż.

External data sources