Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Elaterinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Elatergenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Elater ferrugineusspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Elater ferrugineus ferrugineus Linnaeus, 1758
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1044292    taxon code: 2766
taxonomy checked: YES
protection form: partial
Polish Red Book: VU
Polish Red List: VU
 

source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Elater ferrugineus ferrugineus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: districts — minimap
Statistics
 • Records: 180
 • Publications: 53
 • Collections: 5
 • Publication authors: 48
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w niemal całej Europie, występujący od krajów śródziemnomorskich aż po Anglię i południowe prowincje Szwecji, obejmujący na wschodzie południowo-zachodnie rejony leśne europejskiej części ZSRR, notowany poza tym z Kaukazu. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko; notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym niektóre dane o rozmieszczeniu są oparte na znaleziskach z ubiegłego stulecia i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zamieszkuje tereny nizinne i podgórza, gdzie zasiedla świetliste lasy liściaste i mieszane, stare parki i ogrody oraz stare drzewa przydrożne. W naszych warunkach co najmniej czteroletni cykl rozwojowy może się rozciągnąć do sześciu lat. Larwy żyją w dziuplach drzew liściastych (głównie lip, topoli, wierzb, dębów i buków), zasiedlonych przez larwy chrząszczy próchnożernych, należących do rodziny Scarabaeidae, zwłaszcza Osmoderma eremita (Scop.), Cetonia aurata (L.) i Netocia (Liocola) lugubris (Herbst). Polifagiczne larwy odżywiają się pokarmem mieszanym, na który składają się larwy i poczwarki owadów, ekskrementy larw, przegrzybiałe próchno oraz mikroorganizmy znajdujące się w sproszkowanym próchnie. Zimują tylko larwy. Przepoczwarczenie odbywa się w maju lub czerwcu w koko litach sporządzonych uprzednio przez larwę. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i w pierwszej połowie lipca; żyją krótko i w drugiej połowie sierpnia już się ich nie spotyka. W ciągu dnia prowadzą skryty sposób życia, kryjąc się w dziuplach wśród próchnicy i w szczelinach, a opuszczają kryjówki o zmroku i nocą; niekiedy przylatują do światła.

External data sources