Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Oedemeridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oedemerinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Asclerinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ischnomeragenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ischnomera cyanea (Fabricius, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021555    taxon code: 5953 (3865b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Ischnomera cyanea - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 59
 • Publications: 12
 • Collections: 9
 • Publication authors: 18
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Aczkolwiek opisany przed przeszło 200 laty z Niemiec, gatunek mało znany, gdyż niekiedy uważany za odmianę Ischnomera caerulea (L.). Rozsiedlony w południowej i środkowej części Europy, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południową Szwecję. W Polsce niedawno wykazany z Pomorza, Białowieży i trzech krain południowych; występuje prawdopodobnie w całym kraju, w górach po regiel dolny. Troficznie związany z drewnem drzew liściastych, będących w stanie rozkładu. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwy żerują w drewnie dębów — Quercus L., wiązów — Ulmus L., buków — Fagus L., klonów — Acer L., topól — Populus L., wierzb — Salix L. i kasztanów — Castanea Mill. Przepoczwarczenie odbywa się jesienią, młode imagines zimują, pojawiają się w maju, poławiano je do września na kwiatach różnych roślin.

Illustrations
... browse
Ischnomera
cyanea
External data sources