Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2013
authors: Byk A., Borowski J., Mazur S., Mokrzycki T., Rutkiewicz A.
title: Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych.
periodical: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowievol.: 2issue: 35pages: 82-128
short citation: Byk et al. 2013b
BioMap ID: 17240