Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Mordellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mordellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mordellinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Mordellagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Mordella aculeata Linnaeus, 1758
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1020931    taxon code: 3815+3818
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Mordella aculeata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 149
 • Publications: 39
 • Collections: 7
 • Publication authors: 34
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
[KFP 3818: Mordella huetheri] Gatunek znany ze środkowej i południowo-wschodniej części Europy, na północ docierający do południowych prowincji Skandynawii, a na południe do północno-wschodnich Włoch. W Polsce stosunkowo niedawno wykazany z jednego stanowiska na Pojezierzu Mazurskim oraz ogólnikowo, bez bliższych danych, z Polski Zachodniej.
[KFP 3815: Mordella aculeata] Gatunek występujący w północnej i środkowej oraz lokalnie w południowej Europie. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie. Larwy odbywają rozwój w próchniejącym drewnie drzew liściastych. Chrząszcze ukazują się w kwietniu i przeżywają do sierpnia, w górach spotykane bywają jeszcze we wrześniu; poławiano je na kwiatach tawuły — Spiraea L., wilczomleczu — Euphorbia L., róży dzikiej — Rosa canina L. oraz niektórych baldaszkowatych — Umbelliferae i złożonych — Compositae.

Illustrations
... browse
Mordella
aculeata
External data sources