Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Silpha — subordinate taxa:
Taxon count: 26
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Silphidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Silphinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Silphagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Silpha carinata J.F.W. Herbst, 1783
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1006653    taxon code: 1094+1094a+1094b+1094c+—(1094d)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Silpha carinata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 257
 • Publications: 10
 • Collections: 15
 • Publication authors: 18
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
[KFP 1094c: Silpha carinata carpathica] Podgatunek górski o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany dotychczas tylko z Sudetów i Karpat. Na ogół rzadko i sporadycznie spotykany, częściej jedynie w Bieszczadach.
[KFP 1094: Silpha carinata] Gatunek dzielony na kilka podgatunków, rozprzestrzeniony w prawie całej Europie z wyjątkiem Wysp Brytyjskich i Półwyspu Iberyjskiego, na, wschód sięgający aż do Zabajkala i Mongolii. W Polsce występują trzy podgatunki.
[KFP — (1094d): Silpha carinata italica] Podgatunek o niedostatecznie wyjaśnionym rozmieszczeniu, notowany z Włoch, Chorwacji i Słowacji. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka M. Łomnickiego prawdopodobnie opierała się na mylnym oznaczeniu albo odnosiła się do obszaru poza naszymi granicami.
[KFP 1094b: Silpha carinata carinata] Podgatunek nominatywny szeroko rozpowszechniony od środkowej Francji przez całą środkową i wschodnią Europę aż do Zabajkala i Mongolii, notowany ponadto z południowej części Fennoskandii, północnych Włoch, Siedmiogrodu i północnej części Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce dość pospolity na obszarach nizinnych i pagórkowatych. Zasiedla głównie tereny lesiste.
[KFP 1094a: Silpha carinata austriaca] Podgatunek górski zasiedlający głównie strefę subalpejską w Alpach Wschodnich, Sudetach i Karpatach, ponadto notowany z gór w Turyngii i z Syberii. W Polsce znany jedynie z kilku stanowisk w Sudetach Wschodnich. Ogólnikowo wzmiankowany z Tatr (Freude 1971) prawdopodobnie na podstawie danych ze strony słowackiej. W Sudetach Wschodnich poławiany zarówno w dolinach (Kłodzko, Międzygórze), jak i prawie na szczycie Śnieżnika 1424 m n. p. m.

Illustrations
... browse
Silpha
carinata
Photos
... browse
Silpha
carinata
External data sources