Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bembidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Tachyinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Tachytagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Tachytasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Tachyta nanaspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Tachyta (Tachyta) nana nana (L. Gyllenhal, 1810)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1002129    taxon code: 176
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Tachyta nana nana - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 333
 • Publications: 60
 • Collections: 14
 • Publication authors: 60
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek holarktyczny, znany z prawie całej Europy prócz Wysp Brytyjskich, podawany też z północnej Afryki, Kaukazu, Azji Mniejszej, Syberii oraz Ameryki Północnej U nas częściej spotykany w południowej części kraju na pogórzu i w górach, gdzie sięga do górnej granicy lasu. Żyje w żerowiskach larw owadów pod obluźnioną korą drzew iglastych i liściastych.

Illustrations
... browse
Tachyta
nana
nana
External data sources