Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Silvanidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Brontinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Brontinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Uleiotagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Uleiota planatus (Linnaeus, 1761)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1018276    taxon code: 3374
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Uleiota planatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 160
 • Publications: 37
 • Collections: 13
 • Publication authors: 40
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 6

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony od Anglii, południowych prowincji Fennoskandii i Karelii aż do krajów śródziemnomorskich, notowany nadto z Kaukazu i Iranu. W Polsce występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych na całym obszarze, nie notowany jednak jeszcze z niektórych krain. Występuje pod obluźnioną korą drzew liściastych, bardzo rzadko również iglastych, zwłaszcza sosen. Postacie dojrzałe są spotykane w ciągu całego roku. Larwy przypuszczalnie odżywiają się wyciekającymi sokami podkorowymi oraz ekstrementami owadów.

Illustrations
... browse
Uleiota
planatus
External data sources