Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Mordellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mordellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mordellinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Variimordagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Variimordasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Variimorda (Variimorda) villosa (Schrank von Paula, 1781)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1020964    taxon code: 3813
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Variimorda villosa - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 317
 • Publications: 46
 • Collections: 7
 • Publication authors: 47
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Szwecji, Finlandii i Karelii, wykazywany także z Kaukazu, Azji Mniejszej i Iranu. W Polsce, choć nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie, zwłaszcza występuje w dolinach rzecznych. Rozwój larwalny odbywa w wilgotnym, zmurszałym drewnie drzew liściastych, głównie topól i wierzb. Larwy żerują również w stykających się bezpośrednio z ziemią gałęziach, złomach i pieńkach. Postacie dojrzałe poławiano od maja do września, najczęściej w miejscach nasłonecznionych, na kwiatach tawuły — Spiraea L., mięty — Mentha L., marchwi — Carota L. i świerząbka — Chaerophyllum L.

Illustrations
... browse
Variimorda
villosa
External data sources