Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Dytiscidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Agabinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Agabinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agabusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Gaurodytessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
varietas: Agabus striolatus var. costatus J. Gerhardt, 1910
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1037970   
taxonomy checked: YES
Polish Red List: NT
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Agabus striolatus var.costatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 49
 • Publications: 28
 • Collections: 3
 • Publication authors: 26
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w północnej i środkowej Europie. Występuje w drobnych zbiornikach bagiennych i torfowiskowych, zarośniętych przez mchy i torfowce, nadto spotykany w leśnych bajorkach z gnijącymi liśćmi na dnie, natomiast bardzo rzadko w wodach płynących.

Illustrations
... browse
Agabus
striolatus
External data sources