Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autorzy: Gutowski J.M., Kubisz D., Sućko K., Zub K.
tytuł: Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej.
czasopismo: Leśne Prace Badawczetom: 71strony: 279-298
cytacja skrócona: Gutowski et al. 2010b
BioMap ID: 10097