Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1971
autor: Starzyk J.R.
tytuł: Wstępne badania nad ekologią populacji antofilnych Cerambycidae (Coleoptera) w Tatrzańskim Parku Narodowym.
czasopismo: Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestristom: 11strony: 47-71
cytacja skrócona: Starzyk 1971c
BioMap ID: 8627