Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 771108
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Anisotoma axillaris Gyllenhal
państwo: PL
kraina KFP: Roztocze
lokalizacja: Stara Huta
kwadrat UTM: FB40
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15 VI 1990
zb./obs. przez: L. Borowiec