Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 772208
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Cantharis lateralis Linnaeus
państwo: PL
kraina KFP: Roztocze
lokalizacja: Kąty Drugie ad Zamość
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 16 VI 1989
zb./obs. przez: L. Borowiec