Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cantharisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cyrtomoptilapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cantharis (Cyrtomoptila) lateralis Linnaeus, 1758
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016083    kod taksonu: 2912
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cantharis lateralis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 156
 • Publikacje: 41
 • Kolekcje: 8
 • Autorzy publikacji: 38
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Rozprzestrzeniony w Europie od krajów śródziemnomorskich aż do Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Szwecji i Finlandii oraz do Karelii; wykazywany też z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce prócz wyższych partii górskich występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie jest jednak notowany jeszcze z wielu krain. Zamieszkuje tereny nizinne i podgórza. Poławiany jest na wilgotnych łąkach i pobrzeżach wód bieżących i stojących. Ukazuje się w maju i jest spotykany do sierpnia.
Jest to gatunek o najdłuższym okresie występowania postaci doskonałej. W górach znacznie rzadszy niż na niżu. Z Tatr od ponad stu lat nie potwierdzony. Występuje wyłącznie na terenach trawiastych, od bardzo wilgotnych do kserotermicznych. Kilka informacji o biologii gatunku podaje Janssen (1963): samice składają od 66 do 225 jaj, rozwój embrionalny trwa w temperaturze 19°C około 12-13 dni, są dwa stadia przedlarwalne trwające łącznie 4-5 dni, zimuje ostatnie, szóste stadium larwalne.
Występuje prawie w całej Europie, na północy w Danii, Finlandii, Karelii i krajach nadbałtyckich, na południu w Maroku, na wschodzie na Kaukazie i w Azji Mniejszej.

Zewnętrzne źródła danych