Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 774218
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Antherophagus pallens Fabricius
państwo: PL
kraina KFP: Roztocze
lokalizacja: Józefów
kwadrat UTM: FA49
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 26 VI 1990
zb./obs. przez: L. Borowiec