Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Adrastiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Adrastusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Adrastus montanus (I.A. Scopoli, 1763)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015000    kod taksonu: 2785
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: DD
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Adrastus montanus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 49
 • Publikacje: 21
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 21
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący środkową i południową część Europy, sięgający na wschód po zachodnie lasostepy Ukrainy. W Polsce bardzo mało znany; rozsiedlenie jego wymaga uzupełniających badań. Dotychczas był notowany z pięciu krain, ale wydaje się, że pewne dane odnoszą się tylko do okolic Przemyśla. Ze Śląska Górnego był wykazywany na podstawie tylko jednego znaleziska z Raciborza sprzed 130 lat, co wymaga obecnie potwierdzenia nowymi materiałami. Z Kowar w Sudetach Zachodnich był wykazany tylko raz przed przeszło stu laty, lecz J. Gerhardt (1910) nie uwzględnił tego stanowiska w spisie chrząszczy śląskich. A. Sowińska. (1975) wykazała omawiany gatunek z Mirosławie na Śląsku Dolnym na podstawie jednej larwy znalezionej na podmokłej łące. Ponieważ dotychczas na tym obszarze nie znaleziono postaci dorosłych A. montanus (Scop.), wszak częściej znajdowanych niż larwy, należy przypuszczać, że zaszła tu omyłka w oznaczeniu larwy, tym bardziej, że dotychczasowe klucze do oznaczania larw gatunków z rodzaju Adrastus Eschh. nie dają gwarancji prawidłowego określenia przynależności gatunkowej. Z Pienin notowany omyłkowo (Burakowski 1976b) na podstawie błędnie oznaczonych melanistycznych okazów A. axillaris ab. turcicus Stierl. Wbrew swej nazwie nie jest to gatunek górski, gdyż zasiedla tylko tereny nizinne i pagórkowate. Larwy żyją w glebie łąk, polan śródleśnych, pobrzeży zadrzewień i wód. Chrząszcze bywają poławiane w czerwcu i lipcu na listowiu i kwiatach roślin zielnych, krzewów i drzew.

Ilustracje
... przeglądaj
Adrastus
montanus
Zewnętrzne źródła danych