Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Agonum — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 17
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Harpalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Platyniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Agonumrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Agonumpodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Agonum (Agonum) marginatum (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1003322    kod taksonu: 338
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Agonum marginatum - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 184
 • Publikacje: 53
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 60
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek zachodniopalearktyczny, występujący w prawie całej Europie (prócz północnej części Fennoskandii), północnej Afryce, Wyspach Kanaryjskich, Maderze, Azorach, Kaukazie i zachodniej części Azji. Zasiedla gleby gliniaste lub gliniasto-piaszczyste, również płaskie pobrzeża szlamiste nad wodami stojącymi lub wolno płynącymi. Spotykany przeważnie na miejscach nasłonecznionych lub słabo ocienionych niską roślinnością.

Ilustracje
... przeglądaj
Agonum
marginatum
Zewnętrzne źródła danych