Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Agonum — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 17
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Harpalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Platyniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Agonumrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Agonumpodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Agonum (Agonum) muelleri (J.F.W. Herbst, 1784)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1003335    kod taksonu: 340
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Agonum muelleri - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 313
 • Publikacje: 115
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 100
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozpowszechniony w Europie od południowych krajów aż do koła podbiegunowego, wykazywany też z Azorów, Kaukazu i zachodniej Syberii. Żyje na nasłonecznionych, miernie wilgotnych glebach gliniastych lub innych z domieszką gliny, niekiedy w dalszej odległości od wody. Spotykany głównie na terenach pokrytych rzadką roślinnością trawiastą lub krzewiastą, wykazywany z pól uprawnych, ugorów i miejsc ruderalnych.

Ilustracje
... przeglądaj
Agonum
muelleri
Zewnętrzne źródła danych