Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Altica — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 15
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chrysomelidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Alticinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Alticarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Altica carduorum (Guérin-Ménéville, 1858)
PL
NIE
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1034521    kod taksonu: —(4582b)
taksonomia sprawdzona: TAK
Statystyka
 • Rekordy: 1
 • Publikacje: brak danych
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i południowo-wschodniej części Europy oraz Azji Mniejszej, na północ docierający do środkowej Francji, Badenii, Austrii, Słowacji i północnej krawędzi Płyty Podolskiej. W Polsce notowany tylko z jednego stanowiska na Roztoczu przed przeszło 60 laty, jednak później występowanie tego chrząszcza u nas nie zostało potwierdzone. A. Warchałowski (1978) nie zaliczył omawianego chrząszcza do fauny naszego kraju. Żeruje na ostach — Carduus L. i ostrożeniach — Cirsium Mill.
Gatunek opisany z Francji; rozsiedlony w południowej i w południowo-wschodniej części Europy oraz Azji Mniejszej, na północ sięgający do środkowej Francji, Badenii, Austrii, Słowacji i północnej krawędzi Płyty Podolskiej. W Polsce notowany z jednego stanowiska na Roztoczu przed przeszło 70 laty, ale z braku materiału dowodowego nie był zaliczony do fauny krajowej. W czasie badań prowadzonych w Lublinie w okresie 1973-1976 znaleziono, jakoby wśród zebranych materiałów, dwa okazy omawianego gatunku. Roślinami żywicielskimi są gatunki z rodzaju ostrożeń — Cirsium Mill., oset — Carduus L., popłoch — Onopordon L. i ostropest — Silybum Adans. Występowanie Altica carduorum (Guér.-Mén.) w Polsce nie wydaje się prawdopodobne; najbliższe stanowiska leżą w Basenie Karpackim na pograniczu słowacko-węgierskim — doniesienie W. Winiarskiej oparte jest ponad wszelką wątpliwość na mylnym oznaczeniu (A. Warchałowski*).

Ilustracje
... przeglądaj
Altica
carduorum
Zewnętrzne źródła danych