Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Staphylinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Aleocharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Athetiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Athetinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Amischarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Amischapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Amischa (Amischa) bifoveolata (C.G. Mannerheim, 1830)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1008410    kod taksonu: 2072
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2004 checklist: A. Melke
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Amischa bifoveolata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 34
 • Publikacje: 26
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 24
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek palearktyczny, szeroko rozpowszechniony w całej Europie aż do skrajnych północnych prowincji Fennoskandii. W Polsce znany tylko z krain południowych oraz Niziny Mazowieckiej, niewątpliwie jednak szerzej rozprzestrzeniony. Według K. Letznera (1880) dane o rozmieszczeniu omawianego gatunku na Śląsku winny być odniesione do Amischa analis (Gray.) v. contempta Heer, co nie miało chyba uzasadnienia, gdyż później (1886) ten sam autor podaje kilka miejscowości na Śląsku, gdzie poławiano Amischa cavifrons (Sharp). Poławiany w miejscach wilgotnych nad wodami płynącymi, przeważnie pod napływkami.

Zewnętrzne źródła danych