Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Ampedus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 27
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ampediniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ampedusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Ampeduspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ampedus (Ampedus) praeustus (Fabricius, 1792)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015157    kod taksonu: 2758
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ampedus praeustus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 178
 • Publikacje: 57
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 55
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek euro syberyjski, rozmieszczony w Europie od Irlandii, południowej Anglii, środkowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii aż po kraje śródziemnomorskie, na Syberii docierający do Bajkału; notowany poza tym z Kaukazu i północnego Kazachstanu. W obrębie areału gatunkowego występuje w strefie lasu i lasostepu, a wzdłuż dolin rzecznych dochodzi nawet do stepu. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Przez A. Lüllwitza (1916) został omyłkowo wykazany z Koszalina na podstawie błędnie oznaczonych okazów A. pomonae (Steph.), co stwierdzono podczas rewizji okazów dowodowych znajdujących się w Instytucie Zoologii PAN" w Warszawie. Również błędna informacja o występowaniu omawianego gatunku została podana przez K. Stefka (1939) — według materiału dowodowego, znajdującego się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, okaz z Tarnowa należy do A. pomonae (Steph.), a okaz z Dziedzic do A. pomorum (Herbst) (B. Burakowski*). Zasiedla głównie pieńki i leżące na ziemi kłody w miejscach niezbyt zacienionych. Larwy żyją w próchnie między warstwami twardzieli, w trocinach i w żerowiskach larw chrząszczy drewnożernych (zwłaszcza z rodziny Cerambycidae) oraz w kawałkach murszejącego drewna na wysypiskach trocin koło tartaków. Larwy rozwijają się w rozkładającym się. drewnie dębów, buków, brzóz, świerków i sosen. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się wczesną wiosną; są poławiane do lipca. Prowadzą one skryty sposób życia i w okresie wegetacyjnym są znajdowane przeważnie pojedynczo w szczelinach drzew i pod obluźnioną korą, niekiedy liczniej w komorach poczwarkowych na zimowiskach w próchnie.

Ilustracje
... przeglądaj
Ampedus
praeustus
Zewnętrzne źródła danych