Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Anomala — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 37
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Scarabaeiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Scarabaeoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Scarabaeidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Rutelinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Anomaliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Anomalinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Anomalarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Anomala dubia (I.A. Scopoli, 1763)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1013706    kod taksonu: 2517
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2006 checklist: A. Byk
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Anomala dubia - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 360
 • Publikacje: 111
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 86
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 6

Opis taksonu
Gatunek rozpowszechniony prawie w całej Europie z wyjątkiem skrajnych części północnych i południowych. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich, nie notowany jednak jeszcze z niektórych krain. Występuje na glebach piaszczystych i gliniasto-piaszczystych. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwy żyją w glebie. Postacie dorosłe poławiane są od maja do sierpnia. Odbywa loty w słoneczne dni i pogodne wieczory. Uważany za szkodnika upraw polowych i sadów.

Ilustracje
... przeglądaj
Anomala
dubia
Zewnętrzne źródła danych