Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Scarabaeiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Scarabaeoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Geotrupidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Geotrupinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Geotrupiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Anoplotrupesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1012542    kod taksonu: 2429
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2006 checklist: A. Byk
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Anoplotrupes stercorosus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 834
 • Publikacje: 123
 • Kolekcje: 18
 • Autorzy publikacji: 110
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek znany z całej Europy (prócz południowych części Półwyspu Iberyjskiego i Bałkańskiego), na północy przekraczający koło podbiegunowe, a na wschód docierający do Syberii Zachodniej, notowany nadto z Kaukazu. W Polsce najpospolitszy gatunek z podrodziny Geotrupinae, zwykle licznie występujący. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, gdzie dociera do około 2000 m n.p.m. Żyje wyłącznie w lasach liściastych i mieszanych niezbyt wilgotnych, gdzie żeruje w butwinie roślinnej. Postacie dorosłe po przezimowaniu pojawiają się od kwietnia i przeżywają do czerwca, nowe pokolenie ukazuje się od lipca do października. Odżywiają się poza butwiną roślinną także świeżym kałem zwierzęcym i owocnikami niektórych grzybów kapeluszowych oraz sokiem wypływającym z drzew. Budują otwarte chodniki na głębokość około 15-30 cm. Poniżej warstwy próchnicznej, na dnie chodnika znajdującego się już w glebie mineralnej, chrząszcz gromadzi zlepek butwiny roślinnej składającej się ze szczątków liści, igliwia, korowiny i butwiejącego mchu. W gospodarce leśnej chrząszcz ten odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż przez zakopywanie butwiny roślinnej nawozi glebę leśną, a przez kopanie chodników zwiększa jej przewiewność i przesiąkliwość.

Zewnętrzne źródła danych