Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Anthonomus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 12
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Anthonominiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Anthonomusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Anthonomuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Anthonomus (Anthonomus) undulatus L. Gyllenhal, 1836
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046273    kod taksonu: 5332
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Anthonomus undulatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 39
 • Publikacje: 31
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: 27
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek występujący prawie w całej Europie (z wyjątkiem północnych obszarów Fennoskandii), w Europie Środkowej jednak bardzo rzadko spotykany. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach. Zasiedla głównie wilgotne i chłodne środowiska. Bionomia i cykl rozwojowy są słabo poznane. Imagines poławiano w okresie wegetacyjnym, przeważnie pojedynczo, na czeremsze zwyczajnej — Padus avium Mill. i głogu dwuszyjkowym — Crataegus oxyacantha L.

Zewnętrzne źródła danych