Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Bostrichiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Bostrichoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Dermestidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Megatominaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Anthreniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Anthrenusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Florilinuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Anthrenus (Florilinus) museorum (Linnaeus, 1761)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016460    kod taksonu: 3015
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: M. Kadej
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Anthrenus museorum - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 153
 • Publikacje: 50
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 39
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Szeroko rozprzestrzeniony w całej Holarktyce, docierający w Europie do koła podbiegunowego. W Polsce występuje pospolicie od Bałtyku aż po Tatry. Larwy występują w gniazdach ptaków i ssaków, pod obluźnioną korą drzew, rzadziej w domach mieszkalnych i zabudowaniach gospodarczych. Żerują na wyschniętych trupach bezkręgowców i na odpadkach pochodzenia zwierzęcego. W okresie swego rozwoju linieją 6-10 razy, po przezimowaniu przepoczwarczają się zwykle w kwietniu, a stadium poczwarkowe trwa 9-10 dni. Postacie dojrzałe przebywają okresowo w kwietniu-lipcu na kwiatach, zwłaszcza białych, drzew owocowych, krzewów ogrodowych i roślin baldaszkowatych, gdzie żywią się nektarem i pyłkiem oraz kopulują.

Zewnętrzne źródła danych