Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Apion — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 14
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Apionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Apioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Apioniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Apionrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Apion frumentarium (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1026807    kod taksonu: 4863
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Apion frumentarium - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 513
 • Publikacje: 104
 • Kolekcje: 15
 • Autorzy publikacji: 74
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 2

Opis taksonu
Gatunek obejmujący zasięgiem znaczną część Palearktyki, od Półwyspu Pirenejskiego po Azję Środkową. W Polsce szeroko rozprzestrzeniony, ale nie notowany jeszcze z niektórych krain. Występuje głównie w biotopach wilgotnych na różnych gatunkach szczawiu — Rumex L. jak szczaw kędzierzawy — Rumex crispus L., s. lancetowy — R. hydrolapathum Huds., s. skupiony — R. conglomeratus Murr., s. tępolistny — R. obtusifolius L., s. żółty — R. patientia L. Larwa żeruje w szyi korzeniowej, łodydze i ogonkach liściowych nie powodując wyrośli.

Zewnętrzne źródła danych