Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Harpalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Sphodriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Calathinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Calathusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Amphiginuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Calathus (Amphiginus) rotundicollis P.F.M.A. Dejean, 1828
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1003880    kod taksonu: 322
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Calathus rotundicollis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 97
 • Publikacje: 18
 • Kolekcje: 5
 • Autorzy publikacji: 20
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i zachodniej części Europy, coraz rzadziej spotykany przy posuwaniu się w kierunku wschodnim. Z Fennoskandii znany jedynie z jednej prowincji południowej we Szwecji, natomiast z Polski tylko z trzech izolowanych stanowisk. Z okolic Warszawy wykazany na podstawie jednego okazu znalezionego przed przeszło 80 laty. Z uwagi na wschodnią granicę zasięgu przebiegającą przez Polskę oraz skąpe dane odnośnie rozmieszczenia, wskazane są badania szczegółowe nad występowaniem omawianego gatunku na naszych ziemiach. Według danych z obcego piśmiennictwa zasiedla przeważnie jasne lasy liściaste, niekiedy spotykany w dalszej odległości od lasów na uprawnych glebach piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych.

Zewnętrzne źródła danych