Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cantharis — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 25
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cantharisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cantharispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cantharis (Cantharis) nigra (Ch. De Geer, 1774)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015967    kod taksonu: 2908
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cantharis nigra - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 91
 • Publikacje: 30
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 28
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, południowej części Fennoskandii i Karelii przez całą Europę Środkową aż do północnych części Hiszpanii i Włoch, Bośni, Grecji i Ukrainy. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Występuje na terenach nizinnych i w dolinach rzecznych na podgórzach i w niższych górach. Poławiany zwykle w środowiskach wilgotnych i na pobrzeżach wód, pojedynczo -w kwietniu i maju, liczniej w czerwcu i lipcu.
W Polsce łowiony od końca czerwca do pierwszych dni sierpnia. Nie potwierdzono informacji z Katalogu (Burakowski i in. 1985) o występowaniu postaci doskonałej tego gatunku w kwietniu i maju. Z pewnością przyjęto bezkrytycznie dane z katalogu chrząszczy szwajcarskich (Allenspach, Wittmer 1979), które budzą poważne wątpliwości. Janssen (1963) podał, że samice znoszą średnio 106 jaj, a rozwój embrionalny w temperaturze 19°C trwa 10 dni. Zaobserwował dwa stadia przedlarwalne, z których pierwsze trwa 1 dzień, a drugie 3 dni.
Rzadki gatunek europejski występujący w całej Europie, od Fennoskandii po Grecję i od Francji po Ukrainę. Występowanie w górach jest wątpliwe i wymaga potwierdzenia.
Uwaga. Gatunek ten do niedawna znany był pod nazwą Cantharis bicolor Herbst, 1786. Dahlgren (1988) uzasadnił i stwierdził, że Cantharis bicolor Herbst, 1884 jest starszym synonimem Cantharis nigra De Geer, 1774. Z nieznanych powodów Geisthard (1992) nie uwzględnia ustaleń Dahlgrena i wprowadza dla tego gatunku nazwę Cantharis thoracica (Olivier 1790).

Ilustracje
... przeglądaj
Cantharis
nigra
Zewnętrzne źródła danych