Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cathormiocerus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 14
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Entiminaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Trachyphloeiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cathormiocerusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cathormiocerus aristatus (L. Gyllenhal, 1827)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046784    kod taksonu: 5065
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cathormiocerus aristatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 157
 • Publikacje: 80
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 62
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w prawie całej Europie (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), notowany również z Kaukazu. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale z niektórych krain jeszcze nie wykazywany. Zamieszkuje nasłonecznione zbocza pagórków, pobrzeża lasu i zarośli, nasypy, skarpy dróg, grobli i tam, suche murawy, łąki i pastwiska oraz miejsca ruderalne. Postacie dojrzałe łowiono na roślinach zielnych, krzewach i krzaczastych drzewach, w ściółce, pod opadłym listowiem, wśród mchów i kęp trawy. Gatunek polifagiczny. Jako rośliny żywicielskie są podawane w piśmiennictwie: dąb szypułkowy — Quercus robur L., bodziszek czerwony — Geranium sanguineum L., jastrzębiec kosmaczek — Hieracium pilosella L., podagrycznik pospolity — Aegopodium podagraria L. Chrząszcze wygryzają karby na brzegach liści. Rozmnaża się partenogenetycznie.

Zewnętrzne źródła danych