Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Scarabaeiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Scarabaeoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Lucanidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Syndesinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Ceruchusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) — wynurt
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1012397    kod taksonu: 2555
taksonomia sprawdzona: TAK
ochrona gatunkowa: częściowa
Polska Czerwona Lista: VU
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2006 checklist: A. Byk
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ceruchus chrysomelinus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: powiaty — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 129
 • Publikacje: 51
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 42
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 5

Opis taksonu
Gatunek kontynentalny, występujący głównie we wschodniej części Europy i w Syberii Zachodniej. W Europie dociera na północy do środkowych prowincji Szwecji i Finlandii, a na zachodzie i południu występuje sporadycznie i lokalnie na terenach górzystych (Francja, Włochy północne, Półwysep Bałkański). W Polsce znajdowany rzadko i sporadycznie, we właściwych biotopach nieraz w dużej liczbie okazów. Zasiedla głównie wilgotne, cieniste, stare drzewostany, gdzie wywrócone drzewa, kłody i gałęzie nie są usuwane, dlatego też częściej spotykany jest w górach, w rezerwatach i parkach przyrody. Cykl rozwojowy 3-4 letni. Larwy żerują niemal wyłącznie w leżących, wilgotnych zbutwiałych kłodach, rzadziej w pniakach i stojących pniach; odbywają one rozwój w partiach drewna rozłożonego w przeciągu kilku lat przez zgniliznę brunatnoczerwoną. Materiałem żywicielskim na północy jest głównie drewno świerka i brzozy, na południu może być poza tym jodła, dąb, buk, grab i wiąz. Przepoczwarczenie następuje we wrześniu i październiku, postacie dorosłe zimują w komorze poczwarkowej i wydobywają się na powierzchnię dopiero w czerwcu.

Zewnętrzne źródła danych