Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Harpalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chlaeniiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Chlaeniinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Chlaeniusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Chlaenielluspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Chlaenius (Chlaeniellus) nigricornis (Fabricius, 1787)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1002345    kod taksonu: 378
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Chlaenius nigricornis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 246
 • Publikacje: 94
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 79
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Dość pospolity gatunek, rozmieszczony szeroko w całej prawie Europie (z wyjątkiem północnych krańców), wykazywany również z Azji Mniejszej, Kaukazu i Syberii. Zasiedla na pobrzeżach wód stojących i wolno płynących gleby gliniaste i piaszczysto-gliniaste, silnie ocienione, żyje tylko na miejscach wilgotnych, zwykle w bliskim sąsiedztwie wody, często w towarzystwie Agonum (Agonum) marginatum (L.).

Zewnętrzne źródła danych