Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cerambycinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Clytiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Chlorophorusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Immaculatuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Chlorophorus (Immaculatus) herbstii (N.J. Brahm, 1790)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023126    kod taksonu: 4149
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Chlorophorus herbstii - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 257
 • Publikacje: 60
 • Kolekcje: 13
 • Autorzy publikacji: 55
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony od Atlantyku aż do Uralu i od krajów śródziemnomorskich aż po południowe prowincje Szwecji i Finlandii oraz po Karelię, notowany też z Syberii Zachodniej, Kaukazu i Krymu. W środkowej Europie występuje na terenach nizinnych i górzystych, a w Alpach dociera do około 1700 m n. p. m. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zamieszkuje świetliste drzewostany, zarośla, zagajniki, krzaczaste zadrzewienia na zboczach parowów oraz ogrody owocowe. Rójka odbywa się w czerwcu i lipcu. Postacie dojrzałe można spotkać na drzewach lęgowych oraz na różnych kwiatach należących głównie do rodziny baldaszkowatych — Umbelliferae, złożonych — Compositae i różowatych — Rosaceae. Opadane są usychające lub niedawno obumarłe gałęzie oraz pędy o średnicy 2-5 cm dębów — Quercus L., lip — Tilia L., wiązów — Ulmus L., brzóz — Betula L., głogów — Crataegus L. i czeremch — Padus Mill. Żerowanie larw odbywa się w korze, następnie w drewnie. Przed drugim zimowaniem albo wiosną następnego roku larwa buduje na końcu chodnika w drewnie gałęzi komorę poczwarkową. Przepoczwarczenie następuje w maju lub czerwcu. Niedojrzałe płciowo imagines po wydobyciu się z drewna poszukują pokarmu uzupełniającego na kwiatach.

Zewnętrzne źródła danych