Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cossoninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Dryotribiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cotasterrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cotaster uncipes (C.H. Boheman, 1838)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046187    kod taksonu: 5194
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cotaster uncipes - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 39
 • Publikacje: 31
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: 26
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek południowo- i środkowoeuropejski, notowany z nielicznych stanowisk w środkowej i wschodniej Francji, Szwajcarii, Włoszech, Jugosławii, zachodnich Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji oraz z Polski (na podstawie wzmianki w ubiegłym stuleciu o jego występowaniu na jednym tylko stanowisku w Sudetach Zachodnich). W Polsce nie jest stwierdzony w sposób pewny. Omyłkowa wzmianka S. Smreczyńskiego (1972), że C. uncipes (Boh.) był podany przed około 100 laty z Pojezierza Mazurskiego, opierała się na informacji [F.L.] Lentza (1861) o znalezieniu tego ryjkowca w byłych Prusach Wschodnich koło Warnicken — miejscowości leżącej poza naszą granicą północną. Według L. Dieckmanna (1983) dane o występowaniu w Prusach są wątpliwe, wobec czego informacja K Kocha (1992) o występowaniu omawianego gatunku w północno-wschodniej Polsce jest błędna. Zamieszkuje lasy iglaste i mieszane, poręby, polany śródleśne, parki i ogrody. Bionomia poznana fragmentarycznie; postacie dojrzałe spotykano od kwietnia do grudnia w wilgotnym, rozkładającym się drewnie leżącym na ziemi, w pniakach, obumarłym drewnie pni i gałęzi, pod zmurszałą korą, opadłym, wilgotnym igliwiem i listowiem oraz wśród mchów przy podstawie pni starych drzew liściastych i świerków oraz w chruście drzew iglastych.

Ilustracje
... przeglądaj
Cotaster
uncipes
Zewnętrzne źródła danych